SIGN IN

E-mail or password not valid
Try again or click Forgot your password link.

1. SIGN UP | 2. CREATE EVENT
I accept Terms & Conditions

Select number of tickets Evento privado. Introduce el código de invitación

Registration not available

How much do you want to donate? {$ ticket.name $}
{$ quantity $} {$ quantity $} {$ quantity $} {$ quantity $}
Sold Out
FREE
{$ ticket.price $} €
Valid Code
{$ discountc_error $}
Validate code

Qty. {$ total.quantity $} Price. {$ total.final_price | number:2 $}€

* VAT included, except donations and formation

Este evento es por invitación. Necesitas introducir el código de invitación para poderte inscribir.

{$ discount_error $}
Validate code
Seat Map

Click on the available seat of your interest

Seat not available

Seat occupied

Seat available

{$ seat.ticket.name $}

Zone {$ data.sections[seat.section].name $} Row {$ get_seat_row(seat) $} Seat {$ get_seat_column(seat) $}

{$ seat.ticket.price $} €

Valid Code
{$ discountc_error $}
Validate code

Qty. {$ total.quantity $} Price. {$ total.final_price | number:2 $}€

* Tax/VAT included

RECURSOS MATERIALES Y SU APLICACIÓN EN EL AULA ORDINARIA

Wednesday, 15 November 2023 · 17:00h - 19:00h (Europe/Madrid)

20€

register

Description

JULIA LÓPEZ JIMÉNEZ é unha mestra por amor, amor aos nenos e neas e á educación. Cree na escola inclusiva e no poder que temos os mestres e mestras para cambiala. Mestra de educación especial desde o 2011, licenciada en Psicopedagoxía e cun mestrado en dependencia e autonomía persoal. 

Ao longo desta sesión faremos un percorrido polos seguintes contidos:

A. Titoría compartida (coordinación PT- titor/a)

B. Avaliación inicial.

C. Organización de sesións.

D. Horarios.

E. Actividades na aula ordinaria.

Adicaremos uns minutos finais a resolver dúbidas e cuestións.

---------------------------------------------------------------------------------

ULIA LÓPEZ JIMÉNEZ es una maestra por amor, amor a los niños y niñas y a la educación. Cree en la escuela inclusiva y en el poder que tenemos los maestros y maestras para cambiarla. Maestra de educación especial desde el 2011, licenciada en Psicopedagogía y con un máster en dependencia y autonomía personal. 

A lo largo de esta sesión haremos un recorrido por los siguientes contenidos:

A. Tutoría compartida (coordinación PT- tutor/a)

B. Evaluación inicial.

C. Organización de sesiones.

D. Horarios.

E. Actividades en el aula ordinaria.

Dedicaremos unos minutos finales a resolver dudas y cuestiones.

Date and Time

Wednesday, 15 November 2023

17:00h - 19:00h (Europe/Madrid)

Location

Online

Price

20€

Remaining tickets

38

Add to calendar

register

Share

Refund Policy:

No Refund