SIGN IN

E-mail or password not valid
Try again or click Forgot your password link.

1. SIGN UP | 2. CREATE EVENT
I accept Terms & Conditions

Registration not available

Registration for this event have ended.

Registration not available

Registration for this event have ended.

PAUTAS PARA LA INTERVENCIÓN INCLUSIVA CON ALUMNADO AACC

Wednesday, 20 September 2023

20€

register

Description

Ao longo desta sesión faremos un breve percorrido polo que representa ter Altas Capacidades no contexto educativo e, máis concretamente, no contexto escolar. A pesar de ser unha explicación conceptual, darémoslle carácter práctico xa que é moi importante unha aclaración terminolóxica de cara a unha boa identificación na aula e a unha boa intervención.

A continuación, daremos pautas para proceder á detección na aula dos alumnos e alumnas con AACC, xa que el aula é un dos principais contextos iniciais que dan pistas de cara a unha avaliación máis formal.

Por último, explicaremos desde a perspectiva do enriquecimento cal debe ser a forma máis inclusiva de intervención na aula que debe beneficiar no sólo ao alumnado con AACC, se non ao alumnado en xeral.

Adicaremos uns minutos finais a resolver dúbidas e cuestións.

---------------------------------------------------------------------------------

A lo largo de esta sesión haremos un breve recorrido por lo que representa tener Altas Capacidades en el contexto educativo y, más concretamente, en el contexto escolar. A pesar de ser una explicación conceptual, le daremos carácter práctico ya que es muy importante una aclaración terminológica de cara a una buena identificación en el aula y a una buena intervención.

A continuación, daremos pautas para proceder a la detección en el aula de los alumnos y alumnas con AACC, ya que el aula es uno de los principales contextos iniciales que dan pistas de cara a una evaluación más formal.

Por último, explicaremos desde la perspectiva del enriquecimiento cual ha de ser la forma más inclusiva de intervención en el aula que ha de beneficiar no sólo al alumnado con AACC, sino al alumnado en general.

Dedicaremos unos minutos finales a resolver dudas y cuestiones.

Date

Wednesday, 20 September 2023

Location

Online

Price

20€

Remaining tickets

0

Add to calendar

register

Share

Refund Policy:

No Refund